Πλεονεκτήματα Γεωθερμικών συστημάτων – Ανοικτού Τύπου

« Ξενοδοχεία σε παραθαλάσσιες περιοχές»

Η εταιρία μας προτείνει γεωθερμικά συστήματα ανοικτού τύπου σε παραθαλάσσιες ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και σε εγκαταστάσεις βιομηχανίας για τους εξής λόγους:

Δεν απαιτεί έκταση
Μπορεί να χρησιμοποιήσει το θαλασσινό νερό
Εξοικονόμηση ενέργειας έως 75%
Απόσβεση (4-6 έτη)
Μειώνει την απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ άρα και το μέγεθος-έκταση Φωτοβολταϊκού συστήματος
Μπορεί να συνδυαστεί σε μονάδες αφαλάτωσης (μειώνοντας το ενεργειακό κόστος της αφαλάτωσης μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού κατά την ψύξη)
Μπορεί να συνεισφέρει στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και στην θέρμανση της πισίνας σαν υποστηρικτικό σύστημα μέσω της ανάκτησης θερμότητας.
Απαιτεί συντήρηση (αναλόγως τη χημεία του νερού)
Διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τις Α/Θ πηγής αέρος
Αθόρυβη λειτουργία
Δεν κάνει καύση (δυσάρεστες οσμές – καθαριότητα-πιθανότητας φωτιάς)
Βελτιώνει την αισθητική του κτιρίου (όχι μονάδες με ανεμιστήρες, σωλήνες, καλώδια)
Δεν απαιτεί έκταση
Μπορεί να χρησιμοποιήσει το θαλασσινό νερό
Εξοικονόμηση ενέργειας έως 75%
Απόσβεση (4-6 έτη)
Μειώνει την απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ άρα και το μέγεθος-έκταση Φωτοβολταϊκού συστήματος
Μπορεί να συνδυαστεί σε μονάδες αφαλάτωσης (μειώνοντας το ενεργειακό κόστος της αφαλάτωσης μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού κατά την ψύξη)
Μπορεί να συνεισφέρει στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και στην θέρμανση της πισίνας σαν υποστηρικτικό σύστημα μέσω της ανάκτησης θερμότητας.
Απαιτεί συντήρηση (αναλόγως τη χημεία του νερού)
Διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τις Α/Θ πηγής αέρος
Αθόρυβη λειτουργία
Δεν κάνει καύση (δυσάρεστες οσμές – καθαριότητα-πιθανότητας φωτιάς)
Βελτιώνει την αισθητική του κτιρίου (όχι μονάδες με ανεμιστήρες, σωλήνες, καλώδια)

Μείνετε ενήμεροι!

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα νέα σχετικά με τη γεωθερμία εγγραφείτε στο newsletter μας.