Υδρογεωτρήσεις

Σχετικά με τις Υδρογεωτρήσεις

Υδρογεώτρηση είναι η διάνοιξη οπής στο έδαφος ή στο βράχο  με σκοπό τον εντοπισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Πρόκειται στην ουσία για ένα τεχνικό έργο που έχει ως στόχο την αξιοποίηση των υπόγειων υδάτινων πόρων.

Η διάνοιξη της υδρογεώτρησης πραγματοποιείται με τα κατάλληλα γεωτρύπανα. Οι τεχνικές διάτρησης που εφαρμόζονται είναι κυρίως η κρουστική, η περιστροφική ή και ο συνδυασμός τους.

Η επιλογή της κατάλληλης θέσης και του βάθους ανόρυξης μιας υδρογεώτρησης είναι επίσης πολύ σημαντική καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη μια σειρά από κριτήρια (γεωλογικά – υδρογεωλογικά, μορφολογικά, ποιότητας νερού, οικονομοτεχνικά, νομικά κ.α.) με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου σχεδιασμού της.

Ο σωστός (βέλτιστος) σχεδιασμός  μιας υδρογεώτρησης έχει τα εξής πλεονεκτήματα :

Δυνατότητα άντλησης με τη μέγιστη παροχή και την ελάχιστη πτώση στάθμης.
Την απόληψη νερού καλής ποιότητας.
Προσφέρει κατάλληλη προστασία από τη μόλυνση.
Το αντλούμενο νερό είναι απαλλαγμένο από λεπτομερή υλικά.
Τη μέγιστη διάρκεια ζωής της υδρογεώτρησης (>25 χρόνια).
Την ελαχιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δαπανών για την ανόρυξη, συμπλήρωση, ανάπτυξη και συντήρηση της γεώτρησης.
Δυνατότητα άντλησης με τη μέγιστη παροχή και την ελάχιστη πτώση στάθμης.
Την απόληψη νερού καλής ποιότητας.
Προσφέρει κατάλληλη προστασία από τη μόλυνση.
Το αντλούμενο νερό είναι απαλλαγμένο από λεπτομερή υλικά.
Τη μέγιστη διάρκεια ζωής της υδρογεώτρησης (>25 χρόνια).
Την ελαχιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δαπανών για την ανόρυξη, συμπλήρωση, ανάπτυξη και συντήρηση της γεώτρησης.

 Η ανόρυξη μιας γεώτρησης πραγματοποιείται αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μελέτης – αδειοδότησης και έχει συνταχθεί ο προϋπολογισμός της.

Έκδοση Άδειας Γεώτρησης

Για την ολοκληρωμένη προστασία και τη σωστή διαχείριση των υπόγειων υδάτων απαιτείται η εκπόνηση μελέτης πριν από την κατασκευή μιας υδρογεώτρησης. Η μελέτη αυτή είναι απαραίτητη για την έκδοση της άδειας. Επιπλέον η μελέτη είναι πολύ σημαντική για την επιτυχημένη διάνοιξη μιας υδρογεώτρησης, καθώς μας καθορίζει το ακριβές σημείο στο οποίο θα γίνει μια υδρογεώτρηση και εκτιμά το βάθος στο οποίο βρίσκεται ο υδροφόρος ορίζοντας, βασισμένη κυρίως στη γεωλογία και υδρογεωλογία της υπό εξέταση περιοχής. Πιο συγκεκριμένα μια μελέτη περιλαμβάνει :

Αξιολόγηση της θέσης και της μορφολογίας της περιοχής.
Μελέτη της Γεωλογίας και της Υδρογεωλογίας της περιοχής για τον καθορισμό των υδάτινων πόρων.
Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό της θέσης που πρέπει να γίνει η γεώτρηση και εκτίμηση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα.
Αναζήτηση πληροφοριών από άλλες γειτονικές θέσεις ή από τους γεωλογικούς χάρτες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).
Αξιολόγηση της θέσης και της μορφολογίας της περιοχής.
Μελέτη της Γεωλογίας και της Υδρογεωλογίας της περιοχής για τον καθορισμό των υδάτινων πόρων.
Γεωφυσική έρευνα για τον εντοπισμό της θέσης που πρέπει να γίνει η γεώτρηση και εκτίμηση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα.
Αναζήτηση πληροφοριών από άλλες γειτονικές θέσεις ή από τους γεωλογικούς χάρτες του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη μελέτη για την ανόρυξη και την επίβλεψη μιας γεώτρησης, τη νομιμοποίηση μιας ήδη υπάρχουσας γεώτρησης ή πηγαδιού καθώς και τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος για την αίτηση αδειοδότησης μιας νέας υδρογεώτρησης.

Μείνετε ενήμεροι!

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα νέα σχετικά με τη γεωθερμία εγγραφείτε στο newsletter μας.