Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε τις πιο συχνες ερωτήσεις!

Ένα γεωθερμικό σύστημα χρησιμοποιεί την τεχνολογία των αντλιών θερμότητας, οι οποίες αντλούν θερμότητα από μία πηγή. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας την κλασική αντλία θερμότητας με την εξωτερική μονάδα και τον ανεμιστήρα η οποία ονομάζεται αντλία θερμότητας πηγής αέρος. Στην περίπτωση της γεωθερμίας, η αντλία θερμότητας είναι πηγής εδάφους. Δηλαδή χρησιμοποιεί το έδαφος ως πηγή άντλησης. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εκμεταλλευτεί τη σταθερή θερμοκρασία του εδάφους είναι οι εξής :

 1. Ανοιχτό σύστημα (υπόγεια ύδατα)
 2. Κλειστό σύστημα Οριζόντιο
 3. Κλειστό σύστημα Κατακόρυφο 
 4. Κλειστό εμποτισμένο (λίμνη- επιφανειακά νερά)

Στην περίπτωση ενός κλειστού συστήματος τοποθετούμε στο υπέδαφος σωλήνες (γεωεναλλάκτες) πληρωμένους με νερό και αντιψυκτικό (εάν απαιτείται) οι οποίοι κυκλοφορόντας το ρευστό στο εσωτερικό τους επιτυγχάνουν την ανταλλαγή θερμότητας με το έδαφος. Ενώ στην περίπτωση του ανοικτού εκμεταλλευόμαστε την ύπαρξη υδροφόρου αντλώντας το νερό σε σταθερή θερμοκρασία και στη συνέχεια το επιστρέφουμε  πίσω. Ακόμα στην περίπτωση του εμποτισμένου έχουμε ένα κλειστό σύστημα βυθισμένο σε νερό. Επομένως αντικαθιστούμε την εξωτερική μονάδα με τον ανεμιστήρα και τη θέση της παίρνει μία αντλία θερμότητας εσωτερικά του κτιρίου συνδεδεμένη με το έδαφος.

Ένα γεωθερμικό σύστημα αποτελείται από τρία βασικά μέρη :

 1. Υπόγειο σύστημα σωληνώσεων (έδαφος ή υπόγεια/επιφανειακά ύδατα) 
 2. Γεωθερμική αντλία θερμότητας (εντός μηχανοστασίου)
 3. Σύστημα διανομής εντός του κτιρίου (π.χ Fan coil ,ενδοδαπέδια, AC κ.α)

Η γεωθερμία και πιο συγκεκριμένα η αβαθής γεωθερμία σε ένα κτίριο λειτουργεί με τον εξής τρόπο :

Ανοικτού τύπου: Τα ανοικτού τύπου γεωθερμικά συστήματα ακολουθούν τα παρακάτω βήματα :

 1. Aντλούν από ένα υδροφόρο το νερό που βρίσκετε σε σταθερή θερμοκρασία (συνήθως στην Κρήτη 17-20oC).
 2. Το νερό αυτό περνάει μέσα από τον εναλλάκτη θερμότητας που βρίσκεται εντός του μηχανοστασίου .
 3. Μέσο του εναλλάκτη θερμότητας η σταθερή θερμοκρασία του νερού μεταφέρεται στη γεωθερμική αντλία θερμότητας.
 4. Η γεωθερμική αντλία θερμότητας με τη σειρά της αλληλεπιδρά με το σύστημα διανομής του κτιρίου και επιστρέφει την υψηλότερη θερμοκρασία (κατά την ψύξη) στον εναλλάκτη θερμότητας και αυτός με τη σειρά του στο νερό που αντλούμε.
 5. Το νερό του υδροφόρου μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς θερμότητας απορρίπτεται σε υψηλότερη θερμοκρασία (ψύξη)  πίσω στη θέση του.

Κλειστού τύπου: Τα κλειστού τύπου γεωθερμικά συστήματα ακολουθούν τα παρακάτω βήματα :

 1. Στο υπέδαφος είναι τοποθετημένοι σωλήνες πληρωμένοι με νερό.
 2. Οι σωλήνες αυτοί συνδέονται με την γεωθερμική αντλία θερμότητας.
 3. Το νερό αυτό που βρίσκεται μέσα στους σωλήνες κυκλοφορεί και με τον τρόπο αυτό μεταφέρει τη σταθερή θερμοκρασία των γεωλογικών σχηματισμών στη γεωθερμική αντλία θερμότητας.
 4. Η γεωθερμική αντλία θερμότητας με τη σειρά της αλληλεπιδρά με το σύστημα διανομής του κτιρίου και επιστρέφει την υψηλότερη θερμοκρασία (κατά την ψύξη) στο νερό των σωλήνων που βρίσκονται στο υπέδαφος.
 5. Μέσο λοιπόν των γεωεναλλακτών (σωλήνες στο υπέδαφος) η θερμοκρασία του νερού που κυκλοφορεί στο εσωτερικό τους μεταφέρεται στο υπέδαφος προσφέροντας ψύξη στο κτίριο.

Η απάντηση είναι Όχι!

 Με ένα γεωθερμικό σύστημα μπορούμε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες του κτιρίου μας σε θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.

Η απάντηση είναι Όχι!

Όπως αναλύσαμε στην ενότητα η αβαθής γεωθερμία δεν απαιτεί την ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου καθώς εκμεταλλεύεται τη σταθερή θερμοκρασία των γεωλογικών σχηματισμών μερικά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Γης. Δεν επιδιώκει τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά ούτε και τα μεγάλα βάθη για να μας προσφέρει θέρμανση και ψύξη.

Τα γεωθερμικά συστήματα εφαρμόζονται εδώ και 60 χρόνια σε χώρες του εξωτερικού. Ενώ στην Ελλάδα μετρούν πάνω από 25 χρόνια εφαρμογών. Αξίζει να τα εμπιστευτούμε  λοιπόν υπό την προϋπόθεση   ότι το σχεδιασμό και την εγκατάσταση θα την αναλάβουν άνθρωποι εξειδικευμένοι στην τεχνολογία αυτή.

Το κόστος ενός γεωθερμικού συστήματος είναι ανάλογο της αξίας του και των όσων προσφέρει στον χρήστη του. Επομένως όταν μιλάμε για γεωθερμία και το κόστος  αυτής, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν όλα τα στοιχεία και όχι μόνο το αρχικό κόστος εγκατάστασης. Αν για παράδειγμα κάποιος κάνει τους υπολογισμούς και λάβει υπόψιν τα κόστη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης με βάση την 15τια τόσο για την γεωθερμία όσο και για την αντλία θερμότητας πηγής αέρος τότε θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Γεωθερμία κοστίζει λιγότερα.

1ος Λόγος

Το καλοκαίρι στην Κρήτη η γεωθερμία σε σύγκριση με την αντλία θερμότητας πηγής αέρος εξοικονομεί 40% στην ψύξη.

2ος Λόγος

Σε κατοικίες κοντά στη θάλασσα η γεωθερμία έχει το πλεονέκτημα ότι δεν διαθέτει εκτεθειμένο εξοπλισμό αποτρέποντας έτσι την πρόωρη αντικατάσταση της αντλίας θερμότητας λόγω διάβρωσης.

3ος Λόγος

Ένα ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα εφαρμόζοντας ανοικτό σύστημα γεωθερμίας φτάνει στην απόσβεση του μέσα σε  4 έτη. Εξοικονομώντας από 40-60% σε σχέση με την αντλία θερμότητας πηγής αέρος.

4ος Λόγος

Σε ορεινές περιοχές της Κρήτης ένα γεωθερμικό σύστημα δουλεύει απροβλημάτιστα ακόμα και σε συνθήκες παγετού καθώς δεν βρίσκεται εξωτερικά του κτιρίου. 

5ος Λόγος

Γιατί έχουμε ένα ακίνητο και θέλουμε να προωθήσουμε τον πράσινο τουρισμό. Χρησιμοποιώντας το πιο φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα θέρμανσης-ψύξης.

6ος Λόγος

Γιατί έχουμε κουλτούρα και συνείδηση ως προς το περιβάλλον και επιθυμούμε να μην ρυπαίνουμε.

7ος Λόγος

Γιατί μία γεωθερμική αντλία θερμότητας έχει διπλάσιο χρόνο ζωής σε σχέση με μία αντλία θερμότητας πηγής αέρος.

8ος Λόγος

Η γεωθερμία βελτιώνει την αισθητική του κτιρίου, καθώς δεν διαθέτει εξωτερικό εξοπλισμό (π.χ σωλήνες και καλώδια).

9ος Λόγος

Διότι ο συνδυασμός γεωθερμίας και φωτοβολταϊκών μετατρέπει το κτίριο μας σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

10ος Λόγος

Μπορεί οι θερμοκρασίες να μην είναι αρκετά χαμηλές, όμως τα επίπεδα υγρασίας στο νησί δημιουργούν την ανάγκη για ποιοτική θέρμανση.

Όταν λέμε δεν μπορούμε να τρυπήσουμε αρκεί μόνο να σκεφτεί κάποιος ότι για την εξόρυξη πετρελαίου πραγματοποιούνται γεωτρήσεις βάθους 10km. Επομένως η κάθε γεώτρηση θέλει συγκεκριμένο εξοπλισμό και την ανάλογη γνώση-εμπειρία.

Εφαρμόζοντας το κλειστό κατακόρυφο σύστημα το μόνο που χρειάζεται είναι οπές στο έδαφος διαμέτρου 12cm. Επίσης το ανοικτό σύστημα δεν απαιτεί έκταση αλλά ύπαρξη νερού.

Φυσικά και μπορούμε να αξιοποιήσουμε το θαλασσινό νερό για εφαρμογές γεωθερμίας υπό την προϋπόθεση να γίνει σωστός σχεδιασμός και επιλογή ειδικού εξοπλισμού –υλικών.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή στη χώρα μας το πρόγραμμα για κατοικίες που υπάρχει (Εξοικονομώ-Αυτονομώ) δεν ευνοεί τη γεωθερμία καθώς επιδοτεί μόνο την αντλία θερμότητας και όχι το σύστημα του εδάφους. Ευελπιστούμε στο μέλλον να διορθωθεί αυτή η αστοχία.

Η απάντηση είναι Όχι!

Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες στη γεωθερμία τους οποίους πρέπει να τηρούμε. Πρακτικά δεν μας απαγορεύει κανένας να σκάψουμε και να τοποθετήσουμε σωλήνες στο υπέδαφος. Όμως κάποιες παράμετροι όπως (π.χ η απόσταση μεταξύ των σωλήνων ή επικάλυψη τους με σωστής κοκκομετρίας έδαφος κ.α) καθώς και η αρτιότητα του γεωθερμικού συστήματος απαιτούν μελέτη από μηχανικό και εγκατάσταση από ανθρώπους με εμπειρία σε τέτοιου  είδους εφαρμογές.

Για την εγκατάσταση ενός γεωθερμικού συστήματος απαιτείτε  άδεια η οποία εκδίδεται από την περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει το ακίνητο.

Το κόστος ενός γεωθερμικού συστήματος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι αφορούν κατά κύριο λόγο στο υπέδαφος. Κατα αυτόν τον τρόπο η κοστολόγηση ενός συστήματος αβαθούς γεωθερμίας προκύπτει από την προμελέτη,  η οποία πραγματοποιείται από μηχανικούς εξειδικευμένους στον τομέα της γεωθερμίας.

Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός γεωθερμικού συστήματος και καθιστούν αναγκαία την προμελέτη:

 

    1.  Στα οριζόντια συστήματα κλειστού τύπου γίνεται εκσκαφή, έτσι σε περίπτωση που έχουμε βράχο απαιτείται η χρήση σφύρας και μεταφορά των κατακερματισμένων βράχων εκτός εργοταξίου.

 

    2.  Σκληρά πετρώματα σε συνδυασμό με υδροφορία γεγονός που αυξάνει το κόστος διάτρησης.

 

    3.  Χαμηλή  θερμική αγωγιμότητα υπεδάφους αυξάνει το κόστος του υλικού πλήρωσης των γεωτρήσεων (ένεμα) στα κλειστού τύπου κατακόρυφα συστήματα.

 

    4.  Στα ανοικτού τύπου συστήματα η χημεία του νερού επηρεάζει το κόστος εγκατάστασης (π.χ κακής ποιότητας νερό απαιτεί εξοπλισμό υψηλής ανθεκτικότητας και ειδικών προδιαγραφών, πράγμα που αυξάνει το κόστος).

 

Έτσι γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ένα σύστημα γεωθερμίας δεν κοστολογείται μόνο από τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής αλλά και από τον όγκο του κτιρίου που θέλουμε να ψύξουμε ή να θερμάνουμε.

Ένα κατακόρυφο Γεωθερμικό σύστημα απαιτεί 1 γεώτρηση βάθους 100m ανά 3-3,5kw ψυκτικής ή θερμικής ισχύς με τοποθέτηση γεωεναλλάκτη τύπου 1-U. Ο ακριβής προσδιορισμός του αριθμού των γεωτρήσεων διαφέρει από περιοχή σε περιοχή λόγω των αυξομειώσεων στην τιμή της θερμικής αγωγιμότητας του υπεδάφους.

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση μεταξύ των γεωτρήσεων σε ένα κατακόρυφο γεωθερμικό σύστημα κλειστού τύπου είναι τα 4,5-5m. Η απόσταση αυτή όμως διαφοροποιείται ανάλογα την περιοχή μελέτης καθώς απαιτείται προσομοίωση για τον ακριβή προσδιορισμό της ακτίνας επίδρασης μεταξύ των γεωτρήσεων.

 • Μπορεί να ενταχθεί σε δράσης ενεργειακής αναβάθμισης συγκεντρώνοντας περισσότερες πιθανότητες για πρόσβαση στην χρηματοδότηση.
 • Περίοδος απόσβεσης (5-7 έτη)
 • Δεν απαιτεί έκταση (τοποθετείτε ακόμα και εντός του αστικού ιστού)
 • Εξοικονόμηση ενέργειας έως 75%
 • Μειώνει την απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ άρα και το μέγεθος-έκταση Φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Δεν απαιτεί τακτική συντήρηση
 • Διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τις Α/Θ πηγής αέρος
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Δεν κάνει καύση (δυσάρεστες οσμές – καθαριότητα-πιθανότητας φωτιάς)
 • Βελτιώνει την αισθητική του κτιρίου (όχι μονάδες με ανεμιστήρες, σωλήνες, καλώδια)
 • Διαμοιράζεται το συνολικό κόστος εγκατάστασης στους ιδιοκτήτες και έτσι το τελικό κόστος είναι πολύ μικρό για τον κάθε ιδιοκτήτη.
 • Περίοδος απόσβεσης (5-7 έτη)
 • Δεν απαιτεί έκταση (τοποθετείτε ακόμα και εντός του αστικού ιστού)
 • Εξοικονόμηση ενέργειας έως 75%
 • Μειώνει την απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ άρα και το μέγεθος-έκταση Φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Δεν απαιτεί τακτική συντήρηση
 • Διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τις Α/Θ πηγής αέρος
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Δεν κάνει καύση (δυσάρεστες οσμές – καθαριότητα-πιθανότητας φωτιάς)
 • Βελτιώνει την αισθητική του κτιρίου (όχι μονάδες με ανεμιστήρες, σωλήνες, καλώδια)
 • Δεν διαθέτουν ελεύθερη έκταση για οριζόντια τοποθέτηση του γεωεναλλάκτη
 • Περίοδος απόσβεσης (10-15 έτη)
 • Δεν απαιτεί έκταση (τοποθετείτε ακόμα και εντός του αστικού ιστού)
 • Εξοικονόμηση ενέργειας έως 75%
 • Μειώνει την απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ άρα και το μέγεθος-έκταση Φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Δεν απαιτεί τακτική συντήρηση
 • Διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τις Α/Θ πηγής αέρος
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Δεν κάνει καύση (δυσάρεστες οσμές – καθαριότητα-πιθανότητας φωτιάς)
 • Βελτιώνει την αισθητική του κτιρίου (όχι μονάδες με ανεμιστήρες, σωλήνες, καλώδια)

Η εταιρία μας προτείνει κλειστού τύπου οριζόντια γεωθερμικά συστήματα σε κατοικίες μικρότερες των 400m2 οι οποίες βρίσκονται σε εκτός σχεδίου γήπεδα μεγαλύτερα των 4 στρεμμάτων για τους εξής λόγους:

 

  • Εξοικονόμηση ενέργειας έως 75%
  • Μειωμένο κόστος εγκατάστασης σε σχέση με άλλες παραλλαγές γεωθερμικών συστημάτων
  • Μειώνει την απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ άρα και το μέγεθος- έκταση Φωτοβολταϊκού συστήματος.
  • Περίοδος απόσβεσης (5-7 έτη)
  • Δεν απαιτεί τακτική συντήρηση
  • Διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τις Α/Θ πηγής αέρος
  • Αθόρυβη λειτουργία
  • Δεν κάνει καύση (δυσάρεστες οσμές – καθαριότητα-πιθανότητας φωτιάς)
  • Βελτιώνει την αισθητική του κτιρίου (όχι μονάδες με ανεμιστήρες, σωλήνες, καλώδια)
 • Εξοικονόμηση ενέργειας έως 75%
 • Μειώνει την απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ άρα και το μέγεθος-έκταση Φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Δεν απαιτεί τακτική συντήρηση
 • Διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τις Α/Θ πηγής αέρος
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Δεν κάνει καύση (δυσάρεστες οσμές – καθαριότητα-πιθανότητας φωτιάς)
 • Βελτιώνει την αισθητική του κτιρίου (όχι μονάδες με ανεμιστήρες, σωλήνες, καλώδια)

Η απόσβεση ενός γεωθερμικού συστήματος είναι διαφορετική για κάθε τύπο γεωθερμικού συστήματος αλλά και για κάθε τύπο-χρήση κτιρίου (π.χ μία εξοχική κατοικία ,εποχικό ξενοδοχείο κ.α.) παρακάτω σας παρουσιάζουμε χρόνους απόσβεσης διάφορων τύπων γεωθερμικών συστημάτων σε βασικές κατηγορίες κτιρίων με κλιματικά δεδομένα Κρήτης.

 1. Κλειστού τύπου-Οριζόντιο για
 • Κατοικία με διαθέσιμη έκταση (5-7 Χρόνια)

2. Κλειστού τύπου Κατακόρυφο για

 • Πολυκατοικίες (5-7 χρόνια)
 • Δημόσια Κτήρια (5-7 χρόνια)
 • Κατοικίες χωρίς διαθέσιμη έκταση (10-15 έτη)

3. Ανοικτού τύπου για

 • Ξενοδοχεία σε παραθαλάσσιες περιοχές (4-6 έτη)

Σε εφαρμογές με μέγιστη ψυκτική ή θερμική ισχύ μικρότερη των 75 Kw όπου παρατηρούνται σημαντικές ετερογένειες στους τοπικούς σχηματισμούς.

Σε εφαρμογές με μέγιστη ψυκτική ή θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή και ίση με 75 Kw θεωρείται οικονομικά σκόπιμη.

Οι λόγοι που πραγματοποιείται η Δοκιμή Θερμικής Απόκρισης είναι οι εξής:

 • Ακριβέστερη μέθοδος για τον προσδιορισμό των μέσων θερμικών ιδιοτήτων της γεωθερμικής-γεώτρησης.
 • Η ακριβής γνώση των θερμικών ιδιοτήτων βοηθά στην αποφυγή υπερ/υπο διαστασιολόγηση του βρόχου Γης .
 • Παρέχει γνώση των συνθηκών της γεώτρησης .
 • Bελτιώνει τη γνώση του εργολάβου για τις συνθήκες του υπεδάφους, αφαιρώντας τις αβεβαιότητες από τη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Φάση 1  Προμελέτη-Προσφορά

 • Επίσκεψη στο χώρο συλλογή δεδομένων έργου.
 • Τοπογραφικό
 • ΚΕΝΑΚ (εάν υπάρχει)
 • Γεωλογία περιοχής (σχηματισμοί περιοχής)
 • Προμελέτη η οποία περιλαμβάνει:
 • Περιγραφή έργου – ανάλυση δεδομένων.
 • Εκτίμηση της γεωλογίας της περιοχής περιλαμβάνει Γεωλογική τομή.
 • Αρχικός σχεδιασμός συστήματος και διαστασιολόγηση των επιμέρους στοιχείων αυτού.
 • Αναλυτική περιγραφή του συστήματος και της διαδικασίας εγκατάστασής του.
 • Όλα τα στάδια του έργου με αναλυτικά τα κόστη.
 • Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας του έργου και χρόνος απόσβεσης αυτού.

Φάση 2  Έκδοση άδειας-Τελικός σχεδιασμός -Επίβλεψη έργου

 • Προσομοίωση Γεωθερμικού συστήματος για την επαλήθευση της αρτιότητας του.
 • Ολοκλήρωση της μελέτης του γεωθερμικού συστήματος.
 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας .
 • Ολοκλήρωση φακέλου και κατάθεση αυτού προς έκδοση της άδειας (1-2 μήνες συνήθως).
 • Προμήθεια εξοπλισμού-υλικών για την κατασκευή του έργου.
 • Έκδοση της άδειας και εγκατάσταση του γεωθερμικού συστήματος υπό την επίβλεψη μας (περιλαμβάνει έκδοση παραβόλου από ιδιοκτήτη κόστους 300 ευρώ).

Φάση 3  Διαδικασία για την εγκατάσταση του γεωθερμικού συστήματος (υπό την επίβλεψη μας)

 • Κατασκευή Γεωεναλλάκτη
 • Εκσκαφή – Επίχωση
 • Δοκιμή πίεσης γεωεναλλάκτη
 • Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων για σύνδεση με το μηχανοστάσιο.
 • Εξαερισμός-Πλήρωση συστήματος.
 • Σύνδεση εξοπλισμών και έναρξη λειτουργίας του συστήματος για επαλήθευση της αρτιότητας αυτού.

Φάση 1  Προμελέτη-Προσφορά

 • Επίσκεψη στο χώρο συλλογή δεδομένων έργου.
 • Τοπογραφικό
 • ΚΕΝΑΚ (εάν υπάρχει)
 • Γεωλογία περιοχής (σχηματισμοί περιοχής)
 • Προμελέτη η οποία περιλαμβάνει:
 • Περιγραφή έργου – ανάλυση δεδομένων.
 • Εκτίμηση της γεωλογίας της περιοχής περιλαμβάνει Γεωλογική τομή.
 • Αρχικός σχεδιασμός συστήματος και διαστασιολόγηση των επιμέρους στοιχείων αυτού.
 • Αναλυτική περιγραφή του συστήματος και της διαδικασίας εγκατάστασής του.
 • Όλα τα στάδια του έργου με αναλυτικά τα κόστη.
 • Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας του έργου και χρόνος απόσβεσης αυτού.

Φάση 2  Έκδοση άδειας-Τελικός σχεδιασμός -Επίβλεψη έργου

 • Προσομοίωση Γεωθερμικού συστήματος για την επαλήθευση της αρτιότητας του.
 • Ολοκλήρωση της μελέτης του γεωθερμικού συστήματος.
 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας .
 • Ολοκλήρωση φακέλου και κατάθεση αυτού προς έκδοση της άδειας (1-2 μήνες συνήθως).
 • Προμήθεια εξοπλισμού-υλικών για την κατασκευή του έργου.
 • Έκδοση της άδειας και εγκατάσταση του γεωθερμικού συστήματος υπό την επίβλεψη μας (περιλαμβάνει έκδοση παραβόλου από ιδιοκτήτη κόστους 300 ευρώ).

Φάση 3  Διαδικασία για την εγκατάσταση του γεωθερμικού συστήματος (υπό την επίβλεψη μας)

 • Ανόρυξη γεωτρήσεων-τοποθέτηση γεωεναλλακτών-πλήρωση γεωτρήσεων με ένεμα.
 • Δοκιμή πίεσης γεωεναλλάκτη
 • Δοκιμή θερμικής απόκρισης (απαιτείται σε μεγάλα έργα)
 • Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων για σύνδεση με το μηχανοστάσιο.
 • Εξαερισμός-Πλήρωση συστήματος.
 • Σύνδεση εξοπλισμών και έναρξη λειτουργίας του συστήματος για επαλήθευση της αρτιότητας αυτού.

Πίνακας 1

Κόστος Γεωθερμικού Συστήματος

 ‘’Κλειστού Τύπου’’

Είδος

Ελάχιστο(€/Kw)

Μέσος(€/Kw)

Μέγιστο(€/Kw)

Α/Θ Πηγής Εδάφους

308

477

646

Οριζόντιος Βρόχος

304

722

1140

Κατακόρυφος Βρόχος

608

1824

3040

**Πίνακας 1 (Πηγή: ‘’RETScreen Expert ‘’ Clean Energy Management Software version 8.1)

Συνολικό Κόστος= Kw*Κόστος Α/Θ Πηγής Εδάφους + Kw*Κόστος (Οριζόντιου ή Κατακόρυφου) Βρόχου

Το κόστος ενός κλειστού γεωθερμικού συστήματος εξαρτάται από :

 • Τις ανάγκες του κτιρίου σε θέρμανση και ψύξη ( μέγιστο φορτίο που θα χρειαστεί να καλύψει).
 • Τη γεωλογία της περιοχής (αυξομειώσεις στο κόστος διάτρησης και του ενέματος).
 • Τη διαθέσιμη έκταση (οριζόντιο ή κατακόρυφο).
 • Την ποιότητα των υλικών.

Οι διαστάσεις των χαντακιών και ο αριθμός τους διαφέρουν ανάλογα τον σχεδιαστή του συστήματος και τα δεδομένα τα οποία έχει στην κατοχή του (π.χ σε κάποιες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη έκταση και η γεωλογία το επιτρέπει μπορεί ο σχεδιαστής να τοποθετήσει σε ένα χαντάκι και περισσότερα επίπεδα αυξάνοντας το βάθος του χαντακιού)

Η ελάχιστη αποδεκτή απόσταση μεταξύ χαντακιών είναι τα 3-3,5 μέτρα έτσι ώστε να μην διαταράζεται το κάθε χαντάκι από τα διπλανά του.

Το βάθος τοποθέτησης του γεωεναλλάκτη στα οριζόντια γεωθερμικά συστήματα εξαρτάται από τον σχεδιαστή καθώς κύρια παράμετρος είναι η θερμική αγωγιμότητα του εδάφους στην περιοχή μελέτης.

Το ελάχιστο αποδεκτό πάχος επίστρωσης για την προστασία του γεωεναλλάκτη είναι 10-30 cm για να προστατεύεται από οποιαδήποτε επαφή με αιχμές.

 • Δεν απαιτεί έκταση
 • Μπορεί να χρησιμοποιήσει το θαλασσινό νερό
 • Εξοικονόμηση ενέργειας έως 75%
 • Απόσβεση (4-6 έτη)
 • Μειώνει την απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ άρα και το μέγεθος-έκταση Φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Μπορεί να συνδυαστεί σε μονάδες αφαλάτωσης (μειώνοντας το ενεργειακό κόστος της αφαλάτωσης μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού κατά την ψύξη).
 • Μπορεί να συνεισφέρει στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και στην θέρμανση της πισίνας σαν υποστηρικτικό σύστημα μέσω της ανάκτησης θερμότητας.
 • Απαιτεί συντήρηση (αναλόγως τη χημεία του νερού)
 • Διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τις Α/Θ πηγής αέρος
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Δεν κάνει καύση (δυσάρεστες οσμές – καθαριότητα-πιθανότητας φωτιάς)
 • Βελτιώνει την αισθητική του κτιρίου (όχι μονάδες με ανεμιστήρες, σωλήνες, καλώδια)

Σε εφαρμογές ανοικτών συστημάτων γεωθερμίας είναι απαγορευτική η χρήση δεξαμενής λόγω του ότι επιτρέπει την είσοδο του οξυγόνου στο σύστημα, επιτρέπει επίσης να διαφύγει το διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) μειώνοντας το pH και επιδεινώνεται το scaling. Τα παραπάνω αναγράφονται στην διεθνή βιβλιογραφία της γεωθερμίας (απόσπασμα από βιβλιογραφία ‘’ The use of open tanks for storing the groundwater is unacceptable, because, in addition to allowing oxygen to enter the system, this also lets dissolved car- bon dioxide (CO2) escape, lowering pH and exacerbating scaling’’.

Φάση 1  Προμελέτη-Προσφορά

 • Επίσκεψη στο χώρο συλλογή δεδομένων έργου.
 • Τοπογραφικό
 • ΚΕΝΑΚ (εάν υπάρχει)
 • Γεωλογία περιοχής (σχηματισμοί περιοχής)
 • Προμελέτη η οποία περιλαμβάνει:
 • Περιγραφή έργου ανάλυση δεδομένων.
 • Εκτίμηση της γεωλογίας της περιοχής περιλαμβάνει Γεωλογική τομή.
 • Αρχικός σχεδιασμός συστήματος και διαστασιολόγηση των επιμέρους στοιχείων αυτού.
 • Αναλυτική περιγραφή του συστήματος και της διαδικασίας εγκατάστασής του.
 • Όλα τα στάδια του έργου με αναλυτικά τα κόστη.
 • Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας του έργου και χρόνος απόσβεσης αυτού.

 

Φάση 2  Έκδοση άδειας

 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας .
 • Ολοκλήρωση φακέλου και κατάθεση αυτού προς έκδοση της άδειας (2-3 μήνες συνήθως).
 • Έκδοση της άδειας και εγκατάσταση του γεωθερμικού συστήματος υπό την επίβλεψη μας (περιλαμβάνει έκδοση παραβόλου από ιδιοκτήτη κόστους 300 ευρώ).

 

Φάση 3 Τελικός σχεδιασμός -Επίβλεψη έργου -Διαδικασία για την εγκατάσταση του γεωθερμικού συστήματος (υπό την επίβλεψη μας)

 • Ανόρυξη γεωτρήσεων ή κατασκευή πηγαδιών (περιλαμβάνει καθαρισμό της γεώτρησης και δοκιμαστική άντληση από τον κατασκευαστή της γεώτρησης).
 • Λήψη δείγματος νερού και αποστολή για χημική ανάλυση (περιλαμβάνεται στο κόστος της μελέτης).
 • Προσομοίωση Γεωθερμικού συστήματος για την επαλήθευση της αρτιότητας του.
 • Τελικός σχεδιασμός συστήματος ο οποίος προκύπτει από τα δεδομένα της δοκιμαστικής άντλησης καθώς και της χημικής ανάλυσης του νερού.
 • Προμήθεια εξοπλισμού-υλικών για την κατασκευή του έργου.
 • Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων για σύνδεση με το μηχανοστάσιο.
 • Σύνδεση εξοπλισμών και έναρξη λειτουργίας του συστήματος για επαλήθευση της αρτιότητας αυτού.

H εταιρία μας συνιστά εφαρμογή Γεωθερμικών συστημάτων ανοικτού τύπου στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Σε εφαρμογές που απαιτούν κατ’ ελάχιστον 18Kw ψυκτικής ή θερμικής ισχύος.

Κόστος Γεωθερμικού Συστήματος

 ‘’Ανοικτού Τύπου’’> 18Kw

Type

Minimum(€/Kw)

Average(€/Kw)

Maximum(€/Kw)

Α/Θ Πηγής Νερού

308

477

646

Υποβρύχια Αντλία

425

830

2300

Πλακοειδής Εναλλάκτης

20

80

160

Υπόλοιπη κατασκευή

150

230

560

 • Σε περιπτώσεις όπου διασφαλίζεται η ποσότητα των υδάτινων πόρων (π.χ παραθαλάσσιες περιοχές).
 • Στις περιπτώσεις όπου η κακή χημεία του νερού μπορεί να αντιμετωπιστεί από ειδικού τύπου εξοπλισμό – λογική συντήρηση.

Πίνακας 1 (Πηγή:https://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/mitigation/Module_5/Module_5_1/b_tools/RETScreen/Manuals/Ground_Source_Heat_Pumps.pdf&Εκτιμήσεις από την ομάδα της WhelveEnergy βασισμένες σε πραγματικά έργα στο νησί της Κρήτης)

 

TotalCost= Kw* Κόστος Α/Θ Πηγής Νερού+ Kw*Κόστος Υποβρύχιας Αντλίας+ Kw*Κόστος πλακοειδούς εναλλάκτη+Kw*Κόστος υπόλοιπης κατασκευής

 

Το κόστος ενός ανοικτού γεωθερμικού συστήματος εξαρτάται από :

 • Τις ανάγκες του κτιρίου σε θέρμανση και ψύξη ( μέγιστο φορτίο που θα χρειαστεί να καλύψει).
 • Τη γεωλογία και την υδρολογία της περιοχής (αυξομειώσεις στο κόστος διάτρησης).
 • Την χημεία του νερού.
 • Την ποιότητα των υλικών.

Η συντήρηση ενός ανοικτού γεωθερμικού συστήματος κρίνεται απαραίτητη και η συχνότητα της εξαρτάται από την χημεία του νερού που χρησιμοποιείται .

 • Δεν απαιτεί έκταση
 • Μπορεί να χρησιμοποιήσει το θαλασσινό νερό
 • Εξοικονόμηση ενέργειας έως 75%
 • Απόσβεση (4-6 έτη)
 • Μειώνει την απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ άρα και το μέγεθος-έκταση Φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Μπορεί να συνδυαστεί σε μονάδες αφαλάτωσης (μειώνοντας το ενεργειακό κόστος της αφαλάτωσης μέσω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού κατά την ψύξη).
 • Μπορεί να συνεισφέρει στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης καθώς και στην θέρμανση της πισίνας σαν υποστηρικτικό σύστημα μέσω της ανάκτησης θερμότητας.
 • Απαιτεί συντήρηση (αναλόγως τη χημεία του νερού)
 • Διπλάσια διάρκεια ζωής σε σχέση με τις Α/Θ πηγής αέρος
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Δεν κάνει καύση (δυσάρεστες οσμές – καθαριότητα-πιθανότητας φωτιάς)
 • Βελτιώνει την αισθητική του κτιρίου (όχι μονάδες με ανεμιστήρες, σωλήνες, καλώδια)

Η Γεωθερμία μπορεί να προσφέρει μέσω της ανάκτησης κατά τη διαδικασία της ψύξης μία υψηλότερη θερμοκρασία για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης/θέρμανσης πισίνας επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας.

Μείνετε ενήμεροι!

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα νέα σχετικά με τη γεωθερμία εγγραφείτε στο newsletter μας.