Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε τις πιο συχνες ερωτήσεις!

Ένα γεωθερμικό σύστημα χρησιμοποιεί την τεχνολογία των αντλιών θερμότητας, οι οποίες αντλούν θερμότητα από μία πηγή. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας την κλασική αντλία θερμότητας με την εξωτερική μονάδα και τον ανεμιστήρα η οποία ονομάζεται αντλία θερμότητας πηγής αέρος. Στην περίπτωση της γεωθερμίας, η αντλία θερμότητας είναι πηγής εδάφους. Δηλαδή χρησιμοποιεί το έδαφος ως πηγή άντλησης. Οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εκμεταλλευτεί τη σταθερή θερμοκρασία του εδάφους είναι οι εξής :

 1. Ανοιχτό σύστημα (υπόγεια ύδατα)
 2. Κλειστό σύστημα Οριζόντιο
 3. Κλειστό σύστημα Κατακόρυφο 
 4. Κλειστό εμποτισμένο (λίμνη- επιφανειακά νερά)

Στην περίπτωση ενός κλειστού συστήματος τοποθετούμε στο υπέδαφος σωλήνες (γεωεναλλάκτες) πληρωμένους με νερό και αντιψυκτικό (εάν απαιτείται) οι οποίοι κυκλοφορόντας το ρευστό στο εσωτερικό τους επιτυγχάνουν την ανταλλαγή θερμότητας με το έδαφος. Ενώ στην περίπτωση του ανοικτού εκμεταλλευόμαστε την ύπαρξη υδροφόρου αντλώντας το νερό σε σταθερή θερμοκρασία και στη συνέχεια το επιστρέφουμε  πίσω. Ακόμα στην περίπτωση του εμποτισμένου έχουμε ένα κλειστό σύστημα βυθισμένο σε νερό. Επομένως αντικαθιστούμε την εξωτερική μονάδα με τον ανεμιστήρα και τη θέση της παίρνει μία αντλία θερμότητας εσωτερικά του κτιρίου συνδεδεμένη με το έδαφος.

Ένα γεωθερμικό σύστημα αποτελείται από τρία βασικά μέρη :

 1. Υπόγειο σύστημα σωληνώσεων (έδαφος ή υπόγεια/επιφανειακά ύδατα) 
 2. Γεωθερμική αντλία θερμότητας (εντός μηχανοστασίου)
 3. Σύστημα διανομής εντός του κτιρίου (π.χ Fan coil ,ενδοδαπέδια, AC κ.α)

Η γεωθερμία και πιο συγκεκριμένα η αβαθής γεωθερμία σε ένα κτίριο λειτουργεί με τον εξής τρόπο :

Ανοικτού τύπου: Τα ανοικτού τύπου γεωθερμικά συστήματα ακολουθούν τα παρακάτω βήματα :

 1. Aντλούν από ένα υδροφόρο το νερό που βρίσκετε σε σταθερή θερμοκρασία (συνήθως στην Κρήτη 17-20oC).
 2. Το νερό αυτό περνάει μέσα από τον εναλλάκτη θερμότητας που βρίσκεται εντός του μηχανοστασίου .
 3. Μέσο του εναλλάκτη θερμότητας η σταθερή θερμοκρασία του νερού μεταφέρεται στη γεωθερμική αντλία θερμότητας.
 4. Η γεωθερμική αντλία θερμότητας με τη σειρά της αλληλεπιδρά με το σύστημα διανομής του κτιρίου και επιστρέφει την υψηλότερη θερμοκρασία (κατά την ψύξη) στον εναλλάκτη θερμότητας και αυτός με τη σειρά του στο νερό που αντλούμε.
 5. Το νερό του υδροφόρου μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς θερμότητας απορρίπτεται σε υψηλότερη θερμοκρασία (ψύξη)  πίσω στη θέση του.

Κλειστού τύπου: Τα κλειστού τύπου γεωθερμικά συστήματα ακολουθούν τα παρακάτω βήματα :

 1. Στο υπέδαφος είναι τοποθετημένοι σωλήνες πληρωμένοι με νερό.
 2. Οι σωλήνες αυτοί συνδέονται με την γεωθερμική αντλία θερμότητας.
 3. Το νερό αυτό που βρίσκεται μέσα στους σωλήνες κυκλοφορεί και με τον τρόπο αυτό μεταφέρει τη σταθερή θερμοκρασία των γεωλογικών σχηματισμών στη γεωθερμική αντλία θερμότητας.
 4. Η γεωθερμική αντλία θερμότητας με τη σειρά της αλληλεπιδρά με το σύστημα διανομής του κτιρίου και επιστρέφει την υψηλότερη θερμοκρασία (κατά την ψύξη) στο νερό των σωλήνων που βρίσκονται στο υπέδαφος.
 5. Μέσο λοιπόν των γεωεναλλακτών (σωλήνες στο υπέδαφος) η θερμοκρασία του νερού που κυκλοφορεί στο εσωτερικό τους μεταφέρεται στο υπέδαφος προσφέροντας ψύξη στο κτίριο.

Η απάντηση είναι Όχι!

 Με ένα γεωθερμικό σύστημα μπορούμε να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες του κτιρίου μας σε θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης.

Η απάντηση είναι Όχι!

Όπως αναλύσαμε στην ενότητα η αβαθής γεωθερμία δεν απαιτεί την ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου καθώς εκμεταλλεύεται τη σταθερή θερμοκρασία των γεωλογικών σχηματισμών μερικά μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Γης. Δεν επιδιώκει τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά ούτε και τα μεγάλα βάθη για να μας προσφέρει θέρμανση και ψύξη.

Τα γεωθερμικά συστήματα εφαρμόζονται εδώ και 60 χρόνια σε χώρες του εξωτερικού. Ενώ στην Ελλάδα μετρούν πάνω από 25 χρόνια εφαρμογών. Αξίζει να τα εμπιστευτούμε  λοιπόν υπό την προϋπόθεση   ότι το σχεδιασμό και την εγκατάσταση θα την αναλάβουν άνθρωποι εξειδικευμένοι στην τεχνολογία αυτή.

Το κόστος ενός γεωθερμικού συστήματος είναι ανάλογο της αξίας του και των όσων προσφέρει στον χρήστη του. Επομένως όταν μιλάμε για γεωθερμία και το κόστος  αυτής, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν όλα τα στοιχεία και όχι μόνο το αρχικό κόστος εγκατάστασης. Αν για παράδειγμα κάποιος κάνει τους υπολογισμούς και λάβει υπόψιν τα κόστη εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης με βάση την 15τια τόσο για την γεωθερμία όσο και για την αντλία θερμότητας πηγής αέρος τότε θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Γεωθερμία κοστίζει λιγότερα.

1ος Λόγος

Το καλοκαίρι στην Κρήτη η γεωθερμία σε σύγκριση με την αντλία θερμότητας πηγής αέρος εξοικονομεί 40% στην ψύξη.

2ος Λόγος

Σε κατοικίες κοντά στη θάλασσα η γεωθερμία έχει το πλεονέκτημα ότι δεν διαθέτει εκτεθειμένο εξοπλισμό αποτρέποντας έτσι την πρόωρη αντικατάσταση της αντλίας θερμότητας λόγω διάβρωσης.

3ος Λόγος

Ένα ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα εφαρμόζοντας ανοικτό σύστημα γεωθερμίας φτάνει στην απόσβεση του μέσα σε  4 έτη. Εξοικονομώντας από 40-60% σε σχέση με την αντλία θερμότητας πηγής αέρος.

4ος Λόγος

Σε ορεινές περιοχές της Κρήτης ένα γεωθερμικό σύστημα δουλεύει απροβλημάτιστα ακόμα και σε συνθήκες παγετού καθώς δεν βρίσκεται εξωτερικά του κτιρίου. 

5ος Λόγος

Γιατί έχουμε ένα ακίνητο και θέλουμε να προωθήσουμε τον πράσινο τουρισμό. Χρησιμοποιώντας το πιο φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα θέρμανσης-ψύξης.

6ος Λόγος

Γιατί έχουμε κουλτούρα και συνείδηση ως προς το περιβάλλον και επιθυμούμε να μην ρυπαίνουμε.

7ος Λόγος

Γιατί μία γεωθερμική αντλία θερμότητας έχει διπλάσιο χρόνο ζωής σε σχέση με μία αντλία θερμότητας πηγής αέρος.

8ος Λόγος

Η γεωθερμία βελτιώνει την αισθητική του κτιρίου, καθώς δεν διαθέτει εξωτερικό εξοπλισμό (π.χ σωλήνες και καλώδια).

9ος Λόγος

Διότι ο συνδυασμός γεωθερμίας και φωτοβολταϊκών μετατρέπει το κτίριο μας σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

10ος Λόγος

Μπορεί οι θερμοκρασίες να μην είναι αρκετά χαμηλές, όμως τα επίπεδα υγρασίας στο νησί δημιουργούν την ανάγκη για ποιοτική θέρμανση.

Όταν λέμε δεν μπορούμε να τρυπήσουμε αρκεί μόνο να σκεφτεί κάποιος ότι για την εξόρυξη πετρελαίου πραγματοποιούνται γεωτρήσεις βάθους 10km. Επομένως η κάθε γεώτρηση θέλει συγκεκριμένο εξοπλισμό και την ανάλογη γνώση-εμπειρία.

Εφαρμόζοντας το κλειστό κατακόρυφο σύστημα το μόνο που χρειάζεται είναι οπές στο έδαφος διαμέτρου 12cm. Επίσης το ανοικτό σύστημα δεν απαιτεί έκταση αλλά ύπαρξη νερού.

Φυσικά και μπορούμε να αξιοποιήσουμε το θαλασσινό νερό για εφαρμογές γεωθερμίας υπό την προϋπόθεση να γίνει σωστός σχεδιασμός και επιλογή ειδικού εξοπλισμού –υλικών.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή στη χώρα μας το πρόγραμμα για κατοικίες που υπάρχει (Εξοικονομώ-Αυτονομώ) δεν ευνοεί τη γεωθερμία καθώς επιδοτεί μόνο την αντλία θερμότητας και όχι το σύστημα του εδάφους. Ευελπιστούμε στο μέλλον να διορθωθεί αυτή η αστοχία.

Η απάντηση είναι Όχι!

Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες στη γεωθερμία τους οποίους πρέπει να τηρούμε. Πρακτικά δεν μας απαγορεύει κανένας να σκάψουμε και να τοποθετήσουμε σωλήνες στο υπέδαφος. Όμως κάποιες παράμετροι όπως (π.χ η απόσταση μεταξύ των σωλήνων ή επικάλυψη τους με σωστής κοκκομετρίας έδαφος κ.α) καθώς και η αρτιότητα του γεωθερμικού συστήματος απαιτούν μελέτη από μηχανικό και εγκατάσταση από ανθρώπους με εμπειρία σε τέτοιου  είδους εφαρμογές.

Για την εγκατάσταση ενός γεωθερμικού συστήματος απαιτείτε  άδεια η οποία εκδίδεται από την περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει το ακίνητο.

Το κόστος ενός γεωθερμικού συστήματος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι αφορούν κατά κύριο λόγο στο υπέδαφος. Κατα αυτόν τον τρόπο η κοστολόγηση ενός συστήματος αβαθούς γεωθερμίας προκύπτει από την προμελέτη,  η οποία πραγματοποιείται από μηχανικούς εξειδικευμένους στον τομέα της γεωθερμίας.

Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενός γεωθερμικού συστήματος και καθιστούν αναγκαία την προμελέτη:

 

    1.  Στα οριζόντια συστήματα κλειστού τύπου γίνεται εκσκαφή, έτσι σε περίπτωση που έχουμε βράχο απαιτείται η χρήση σφύρας και μεταφορά των κατακερματισμένων βράχων εκτός εργοταξίου.

 

    2.  Σκληρά πετρώματα σε συνδυασμό με υδροφορία γεγονός που αυξάνει το κόστος διάτρησης.

 

    3.  Χαμηλή  θερμική αγωγιμότητα υπεδάφους αυξάνει το κόστος του υλικού πλήρωσης των γεωτρήσεων (ένεμα) στα κλειστού τύπου κατακόρυφα συστήματα.

 

    4.  Στα ανοικτού τύπου συστήματα η χημεία του νερού επηρεάζει το κόστος εγκατάστασης (π.χ κακής ποιότητας νερό απαιτεί εξοπλισμό υψηλής ανθεκτικότητας και ειδικών προδιαγραφών, πράγμα που αυξάνει το κόστος).

 

Έτσι γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι ένα σύστημα γεωθερμίας δεν κοστολογείται μόνο από τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής αλλά και από τον όγκο του κτιρίου που θέλουμε να ψύξουμε ή να θερμάνουμε.

Μείνετε ενήμεροι!

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα νέα σχετικά με τη γεωθερμία εγγραφείτε στο newsletter μας.