Τι είναι τα Γεωθερμικά Συστήματα

Γεωθερμικά συστήματα

Τα συστήματα αβαθούς γεωθερμίας αποτελούν μία υποκατηγορία της Γεωθερμίας και σε συνδυασμό με την τεχνολογία των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας  μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τη σταθερή θερμοκρασία του υπεδάφους.

Ένα γεωθερμικό σύστημα λοιπόν

Μας προσφέρει Θέρμανση, ψύξη και Ζεστό Νερό Χρήσης με απόδοση που φτάνει έως και το 400%.
Επιτυγχάνει εξοικονόμηση έως και 75% σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σύστημα διατίθεται στην αγορά.
Η απόδοση του δεν επηρεάζεται από τις εξωτερικές συνθήκες.
Μας προσφέρει Θέρμανση, ψύξη και Ζεστό Νερό Χρήσης με απόδοση που φτάνει έως και το 400%.
Επιτυγχάνει εξοικονόμηση έως και 75% σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σύστημα διατίθεται στην αγορά.
Η απόδοση του δεν επηρεάζεται από τις εξωτερικές συνθήκες.

Η Γη μας προσφέρει την ενέργεια της .  Ας την αξιοποιήσουμε λοιπόν!

Μόλις 1,5 μέτρο κάτω από την επιφάνεια της Γης, η θερμοκρασία είναι σταθερή και η ενέργεια της μας περιμένει να την αξιοποιήσουμε.

Πως την αξιοποιούμε

Για να αξιοποιήσουμε την ενέργεια αυτή χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας οι οποίες αντλούν θερμότητα από μία πηγή (γεωλογικοί σχηματισμοί (υπέδαφος) ή υπόγεια ύδατα (υδροφόρος) και τη διοχετεύουν στο δίκτυο διανομής του κτιρίου (π.χ  Fancoil, ενδοδαπέδια, AC κ.α).

Επιλέγοντας Γεωθερμική αντλία θερμότητας για θέρμανση και ψύξη το επόμενο που έχουμε να κάνουμε είναι η επιλογή του τύπου του γεωθερμικού συστήματος.

Τα γεωθερμικά συστήματα διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες όπως αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

Ανοικτού τύπου

Στα ανοικτού τύπου συστήματα εκμεταλλευόμαστε τη σταθερή θερμοκρασία των υπόγειων υδάτων και ο εναλλάκτης θερμότητας είναι τοποθετημένος εντός του κτιρίου.

Η διαδικασία από τη προμελέτη μέχρι την εγκατάσταση ενός ανοιχτού γεωθερμικού συστήματος χωρίζεται σε 3 φάσεις. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες

Άντληση από πηγάδι ή γεώτρηση απόρριψη σε πηγάδι ή γεώτρηση.
Άντληση από πηγάδι ή γεώτρηση απόρριψη σε επιφανειακά ύδατα
Άντληση από υδροφόρο, απόρριψη σε επιφανειακά ύδατα
Άντληση από πηγάδι ή γεώτρηση απόρριψη σε πηγάδι ή γεώτρηση.
Άντληση από πηγάδι ή γεώτρηση απόρριψη σε επιφανειακά ύδατα
Άντληση από υδροφόρο, απόρριψη σε επιφανειακά ύδατα

Κλειστού τύπου

Στα κλειστού τύπου συστήματα εκμεταλλευόμαστε τη σταθερή θερμοκρασία των γεωλογικών σχηματισμών και ο εναλλάκτης θερμότητας είναι τοποθετημένος στο υπέδαφος.

Η διαδικασία από τη προμελέτη μέχρι την εγκατάσταση ενός κλειστού γεωθερμικού συστήματος χωρίζεται σε 3 φάσεις. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες

Οριζόντια τοποθέτηση γήινου εναλλάκτη θερμότητας
Οριζόντια τοποθέτηση γήινου εναλλάκτη θερμότητας
Κατακόρυφη τοποθέτηση γήινου εναλλάκτη θερμότητας
Κατακόρυφη τοποθέτηση γήινου εναλλάκτη θερμότητας
Εμποτισμένος σε νερό γήινος εναλλάκτης θερμότητας
Εμποτισμένος σε νερό γήινος εναλλάκτης θερμότητας

Για την επιλογή του σωστού τύπου λαμβάνουμε υπόψιν τα εξής:

Τις ανάγκες του κτιρίου σε θέρμανση και ψύξη
Τη διαθέσιμη έκταση
Τις ανάγκες του κτιρίου σε θέρμανση και ψύξη
Τη διαθέσιμη έκταση
Τη γεωλογία της περιοχής
Τα οικονομικά στοιχεία
Τη γεωλογία της περιοχής
Τα οικονομικά στοιχεία

Μείνετε ενήμεροι!

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα νέα σχετικά με τη γεωθερμία εγγραφείτε στο newsletter μας.