Τι είναι Γεωθερμία

Γνωρίζοντας τη Γεωθερμία

Η Γεωθερμία συνιστά Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ) και εκμεταλλεύεται την ενεργεία η οποία βρίσκεται αποθηκευμένη στο εσωτερικό της Γης. Η ύπαρξη αυτής της ενέργειας οφείλεται στην ενέργεια που εκπέμπει ο Ήλιος και αποθηκεύεται στο εσωτερικό της Γης. Πρόκειται για μία ανεξάντλητη και φυσικά καθαρή μορφή ενέργειας. Ανάλογα με τη γεωλογία της κάθε περιοχής και τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό της Γης διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες :

Αβαθής Γεωθερμία (2-25 °C)

Εκμεταλλεύεται την σταθερή θερμοκρασία που βρίσκεται στα ανώτερα γεωλογικά στρώματα χωρίς να απαιτεί την ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου. Αυτή η σταθερή θερμοκρασία ονομάζεται Αδιατάρακτη Θερμοκρασία Εδάφους και συναντάται μόλις 1,5 m κάτω από την επιφάνεια της Γης. Χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες. Τα συστήματα αβαθούς γεωθερμίας αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως τα αποδοτικότερα και περιβαλλοντικά καθαρότερα συστήματα θέρμανσης- ψύξης που διατίθενται σήμερα.

Γεωθερμικό πεδίο ή δυναμικό (Τ > 25 °C)

Όσον αφορά στα γεωθερμικά πεδία βάση του θερμοκρασιακού επιπέδου που επικρατεί στο εσωτερικό της Γης χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

Χαμηλής ενθαλπίας (25-80 °C)
Χρησιμοποιείται για εφαρμογές θέρμανσης (χώρων, θερμοκηπίων),σε ιχθυοκαλλιέργειες και για την παραγωγή γλυκού νερού.
Μέσης ενθαλπίας (80-150 °C)
Γίνεται χρήση της σε εφαρμογές θέρμανσης ή ξήρανσης ξυλείας και αγροτικών προϊόντων. Επίσης είναι δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση κλειστού κυκλώματος με φρέον, το οποίο διαθέτει χαμηλό σημείο ζέσεως.
Υψηλής ενθαλπίας (Τ>150 °C)
Χρησιμοποιείται κυρίως για ηλεκτροπαραγωγή
Χαμηλής ενθαλπίας (25-80 °C)
Χρησιμοποιείται για εφαρμογές θέρμανσης (χώρων, θερμοκηπίων),σε ιχθυοκαλλιέργειες και για την παραγωγή γλυκού νερού.
Μέσης ενθαλπίας (80-150 °C)
Γίνεται χρήση της σε εφαρμογές θέρμανσης ή ξήρανσης ξυλείας και αγροτικών προϊόντων. Επίσης είναι δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση κλειστού κυκλώματος με φρέον, το οποίο διαθέτει χαμηλό σημείο ζέσεως.
Υψηλής ενθαλπίας (Τ>150 °C)
Χρησιμοποιείται κυρίως για ηλεκτροπαραγωγή

Μείνετε ενήμεροι!

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα νέα σχετικά με τη γεωθερμία εγγραφείτε στο newsletter μας.