Διεξαγωγή Δοκιμής Θερμικής Απόκρισης Εδάφους (TRT)

Διεξαγωγή Δοκιμής Θερμικής Απόκρισης Εδάφους (TRT)

Η απευθείας δοκιμή θερμικής απόκρισης (TRT) αντιπροσωπεύει μία μέθοδο αξιολόγησης των θερμικών ιδιοτήτων του υπεδάφους οι βασικότερες των οποίων  είναι :

  1. Tground – Αδιατάρακτη Θερμοκρασία υπεδάφους
  2. λ- Θερμική αγωγιμότητα
  3. R- Συντελεστής Θερμικής αντίστασης

Εξοπλισμός δοκιμής θερμικής απόκρισης

Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας  του εξοπλισμού στην δοκιμή θερμικής απόκρισης για την έκχυση ή την εκχύλιση θερμότητας από ή προς τον εξεταζόμενο γεωεναλλάκτη. Αυτό πραγματοποιείται με την κυκλοφορία ενός υγρού, μέσω της γεώτρησης το οποίο είναι θερμότερο κατά την διεργασία της έκχυσης και ψυχρότερο κατά την διεργασία της εκχύλισης από το έδαφος το οποίο το περιβάλει. Η παρακάτω εικόνα  εμφανίζει μία κλασσική διάταξη εξοπλισμού (TRT).

Αρχή λειτουργίας δοκιμής θερμικής απόκρισης

Αρχικά προσδιορίζεται η αδιατάρακτη θερμοκρασία του εδάφους, με την καταγραφή της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της γεώτρησης ή με την αξιολόγηση της θερμοκρασίας του υγρού που κυκλοφορεί στον γεωεναλλάκτη πριν την ενεργοποίηση της ψύξης ή της θέρμανσης . Με τον όρο θερμική απόκριση ορίζεται η μετρούμενη αλλαγή στην μέση θερμοκρασία των θερμοκρασιών εισόδου και εξόδου του υγρού στην πάροδο του χρόνου. Οι υπερτιθέμενες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας συνήθως εξαρτώνται από την μεταβαλλόμενη θερμοκρασία του αέρα στο περιβάλλον ή τις αντίστοιχες διακυμάνσεις στην παροχή ισχύος στον ηλεκτρικό θερμαντήρα και στην αντλία κυκλοφορίας. Επομένως η θερμοκρασία του αέρα και η κατανάλωση ισχύος μετρώνται συχνά για να διαχωριστούν τέτοιου είδους διαταραχές κατά την αξιολόγηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετοί εξοπλισμοί αντισταθμίζουν αυτές τις διακυμάνσεις χρησιμοποιώντας ένα χειριστήριο για να παρέχουν σταθερή ισχύς.

Μείνετε ενήμεροι!

Αν θέλετε να σας ενημερώνουμε για επιδοτούμενα προγράμματα και άλλα νέα σχετικά με τη γεωθερμία εγγραφείτε στο newsletter μας.